Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 56 12 30 30
Helsespesialisten > Helsespesialisten > Anestesisykepleierens ansvarsområder

Anestesisykepleierens ansvarsområder

av Kjell Matzow den 31/05/2015Anestesisykepleierens funksjon reguleres ut fra funksjonsbeskrivelsen for anestesisykepleiere. Anestesisykepleier har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til sin kliniskeyrkesutøvelse og gjennomfører anestesi etter enhetens retningslinjer.

Anestesisykepleierens funksjon reguleres ut fra funksjonsbeskrivelsen for anestesisykepleiere. Anestesisykepleier har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til sin kliniskeyrkesutøvelse og gjennomfører anestesi etter enhetens retningslinjer.

Dette på generell delegasjon eller etter forordning fra ansvarlig lege og i overensstemmelse med “Standard for anestesi i Norge”. Det legges stor vekt på anestesisykepleierens selvstendigheti beskrivelsen, anestesisykepleiere kan utføre anestesi alene til ASA 1 og 2 pasienter. De er selv ansvarlig for egne vurderinger og handlinger (Hovind 2011).

Målet med anestesisykepleie er ved hjelp av relevant kunnskap og kliniske kompetanse å ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi gjennom:

  • Preoperativ periode (før innngrep/operasjon)
  • Peroperativ periode (under inngrepe/operasjon)
  • Postoperativ periode (etter inngrep/operasjon)

Anestesisykepleier skal også ivareta pasientens behov ved spesielle undersøkelser og behandlinger. Eksempelvis smertefulle sårskift som krever sedering av pasienten, og andre ubehagelige prossedyrer.

Anestesisykepleier har ansvar for å ivareta og opprettholde livsviktige vitale funksjoner og pasientsikkerhet i akutte livstruende situasjoner.

Anestesisykepleier skal ivareta pasientens behov ved akutt eller kronisk smerte.

Del

LES FLERE NYHETER

Vi ønsker oss flere dyktige sykepleiere

av Kjell Matzow den 01/11/2016

Med fokus på kvalitet og sikkerhet er Helsespesialisten den naturlige samarbeidspartner for deg som ønsker fokus på

Helsespesialisten søker nye medarbeidere

av Kjell Matzow den 01/11/2016

Oppdragsmengden vår vokser, og vi har alltid behov for flere sykepleiere og annet autorisert helsepersonell for sporadiske

Alkohol og medikament bestemmelser

av Kjell Matzow den 03/10/2016

Helsespesialisten har null toleranse for bruk av alkohol, narkotiske stoffer inkludert medikamenter som kan påvirke arbeidsevnen i

Tid til å lede avdelingen

av Kjell Matzow den 26/09/2016

Mange avdelingsledere bruker i dag svært mye tid til å ringe etter timevikarer, indekning av akutt -og