Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 35 11 15 40
Helsespesialisten > Privat omsorg

PRIVAT OMSORG

Private omsorg, hjemmesykepleier og servicetjenester
Kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale begreper i vår virksomhet og hverdag. Vi lever av våre kjerneverdier som er respekt, faglig kompetanse og personlig engasjement. Gjennom vårt motto – i trygge hender skal kvaliteten i våre tjenester både sees, føles og oppleves i vårt møte med den enkelte.

Med respekt for mennesket, og dine personlige behov.
Våre kunder setter høye krav til fleksibilitet og kontinuitet. Vi kommer når DU ønsker det! Vi tilbyr fleksibilitet både i antall ulike tjenester og utifra dine behov. Ingen oppgave eller oppdrag er for lite eller for stort.

Våre medarbeidere har lang erfaring og stor kompetanse fra nettopp helse, omsorg- og servicetjenester. Med et omfattende nettverk av dedikert helsepersonell setter vi en ny standard for pasientsikkerhet.

Vi er et supplement til kommunale tjenester og samarbeider gjerne tett med kommunen når det er ønsket. Vi kan komme istedenfor, eller i tillegg til, de ordinære offentlige omsorgstjenester, vi er aldri en konkurrent til det offentlige, men et supplement som kommer dine individuelle behov tilgode.

Respekt for dine behov og tilrettelegging på dine premisser er grunnmuren i alt vi gjør.

 • Ønsker du bo hjemme så lenge som mulig?
 • Kan hjelp i hjemmet lette for dårlig samvittighet pårørende ofte sliter med?
 • Byr hverdagen på praktiske utfordringer som du trenger hjelp til?
 • Trenger du praktisk hjelp og avlastning – for kortere eller lengre perioder?
 • Har du, eller noen du er glad i behov for mer enn det offentlige kan bidra med?

Med engasjement, kvalitet og glimt i øyet leverer vi omsorg, service, trygghet og pasientsikkerhet for at du og dine nærmeste skal være i trygge hender. Kontakt oss i dag kontakt@helsespesialisten.no

Del

Hjemmesykepleie

 • Personlig hygiene
 • Oppfølging av medisinering/apotek
 • Fotstell
 • Opprulling av hår, klipp og stell
 • Hudpleie, ansiktspleie
 • Matlaging
 • Sårskift
 • Omsorg ved sykdom og mot livets slutt

Spesialist-tjenester

 • Administrering av infusjoner og i.v. behandling.
 • Blodprøver og andre laboratorietester
 • Respiratorbehandling, CPAP, og annen luftveishåndtering
 • Intensiv behandling, voksne og barn, spesialister i barneintensiv.
 • Fastvakt/beredskap
 • Anestesi ved smertefulle prosedyrer/tannlege

Vaktmestertjenester

 • Ordinære vaktmestertjenester
 • Hagearbeid, snømåking
 • Vedlikeholdsarbeid på bolig
 • Lettere oppussing og reparasjon
 • Formidling av mer omfattende arbeid