Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 56 12 30 30
Helsespesialisten > Helsespesialisten > Tid til å lede avdelingen

Tid til å lede avdelingen

av Kjell Matzow den 26/09/2016Mange avdelingsledere bruker i dag svært mye tid til å ringe etter timevikarer, indekning av akutt -og permanent sykefravær og omdisponering av ledig tilgjengelig personell.

For mange ledere tar dette så stor del av arbeidstiden at tid til å lede avdelingen blir nedprioritert.

Det er alltid en vakt som må dekkes, og det er alltid noe i turnusen som ikke samsvarer med det reelle behovet. Kjenner du deg igjen i denne situasjonen, bruker du mye tid på telefonen etter ekstravakter, eller har du full kontroll til enhver tid?

Bak satsene til alle bemanningsbyrå ligger dette arbeidet allerede forankret.

Alle som leverer helsepersonell konkurrerer om de samme knappe ressursene, og alle ønsker seg de beste og dykitgste vikarene som alltid stiller på kort varsel, og har lang og bred erfaring med seg når de kommer på avdelingen. De setter seg umiddelbart inn i de ulike oppgavene, og blir raskt en ressurs for pasienter og kollegaer.

Når Helsespesialisten leverer vikar til avdeling har vi gjerne brukt flere uker i prosessen til hver enkelt for å sikre oss kompetansen, kartlegge aktuelle fagområder og bidratt med spesifikk fag -og prossedyre innføring for aktuelle innsatsområde.

Mye av arbeidet vi gjør skjer i forkant av en bestilling, og den raske responstiden skyldes alt arbeidet som ligger i forkant. Vår jobb er å avlaste avdelingen slik at leder får tid til å lede, og vi leverer personell som er optimalt forberedt, og innehar de nødvendige kvalifikasjoner som er en forutsetning for at oppdraget lykkes for alle parter.

Når dette skjer, oppleves det en dynamikk som får det hele til å se svært enkelt ut, men det ligger alltid et dedikert team og mye hardt arbeid bak ethvert vellykket oppdrag.

I Norge kreves det godkjenning fra Arbeidstilsynet for å leie ut personell i arbeidslivet. For å få tillatelse til dette må foretaket dokumentere IK-HMS rutiner, økonomisk kapasitet, skatteforhold, kontaktpersoner og oppretholde en standard i samsvar med Norsk lovgivning for arbeidslivet.

I dag stilles det sammenlignbare krav til bemanningsforetaket som leverer sporadisk personell som for avdelingen, eller HF for den saks skyld. Dette sikrer at kvaliteten på tjenesten er ivaretatt, og gir trygghet for avdelingen, pasienten og vikar som er ute på oppdrag.

Utover lovpålagte minstekrav vil bemanningsforetaket i de fleste tilfeller også tilby alternativer ved akutt sykdom, oppplæring i forkant av oppdraget og bidra med interne kurs -og undervisning. Eksempelvis A-HLR

Bemanningsforetaket har arbeidsgieransvar, er ansvarlig for fagutvikling og vedlikehold av nødvendige ferdigheter og autorisasjon. Bemanningsforetaket er også ansvarlige for yrkesskadeforsikring til den enkelte vikar.

Det er summen av alle nevnte faktorer i et dedikert team som gir resultater i form av dyktige, motiverte vikarer som innehar de nødvendige kvalifikasjoner avdelingen har behov for, og en responstid på akutte bestillinger som overgår avdelingens forventninger for hva som er mulig.

Lurer du på hvodan vi kan endre din hverdag, og hvordan vi kan bidra med ressurser til din avdeling priser og betingelser, kontakt oss gjerne via: kontakt@helsespesialisten.no

Eller ring sentralbordet på: +47 35 11 15 40

Helsespesialisten – i trygge hender

Del

LES FLERE NYHETER

Vi ønsker oss flere dyktige sykepleiere

av Kjell Matzow den 01/11/2016

Med fokus på kvalitet og sikkerhet er Helsespesialisten den naturlige samarbeidspartner for deg som ønsker fokus på

Helsespesialisten søker nye medarbeidere

av Kjell Matzow den 01/11/2016

Oppdragsmengden vår vokser, og vi har alltid behov for flere sykepleiere og annet autorisert helsepersonell for sporadiske

Alkohol og medikament bestemmelser

av Kjell Matzow den 03/10/2016

Helsespesialisten har null toleranse for bruk av alkohol, narkotiske stoffer inkludert medikamenter som kan påvirke arbeidsevnen i

Tid til å lede avdelingen

av Kjell Matzow den 26/09/2016

Mange avdelingsledere bruker i dag svært mye tid til å ringe etter timevikarer, indekning av akutt -og