Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 35 11 15 40
Helsespesialisten > Verv en kollega


Vår erfaring er at fornøyde vikarer er de aller beste ambassadører for Helsespesialisten, og de flinkeste menneskene til å finne nye dyktige kollegaer.

For å kunne hjelpe flere kunder og pasienter til å være i trygge hender og dekke nye oppdrag trenger vi alltid flere vikarer. Sykepleiere, spesialsykepleiere og Leger.

Vi utvider vår vervekampanje til å gjelde alle dager, hele året, og du behøver heller ikke være ansatt hos oss for å rekruttere, men kan enkelt tegne en egen rekrutterer avtale mellom deg og Helsespesialisten.

BETINGELSENE ER:

2.500,- NOK for å verve en sykepleier

5.000,- NOK for å verve spesialist sykepleier eller lege

Før utbetaling finner sted, må vikaren du har vervet jobbe hos oss i totalt 150 timer innenfor en periode på 1 år. I de fleste tilfeller går dette veldig raskt.

En vikar kan kun verves en gang, og må ikke ha hatt ansettelsesforhold hos oss de siste 2 år.

Det er ingen øvre grense for hvor mange vikarer du kan verve.

SLIK GJØR DU DET

Benytt deg av vårt verveskjema for å fylle ut kontaktinformasjon til den du ønsker å verve.

Del