Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 35 11 15 40
Helsespesialisten > Vikar > AHLR Sertifisering

AHLR SERTIFISERING

Vårt motto: i trygge hender forplikter, noe som gjør at vi stiller krav til våre vikarer. Som vikar hos oss får du tilbud om gratis AHLR-sertifisering. AHLR-kurset er dessuten obligatorisk, og det arrangeres regelmessig slike sertifiseringskurs.

Du vil også få tilgang på annen relevant faglig oppdatering, og kompetanseutvikling i regi av Helsespesialisten, med våre instruktører og kursholdere. Oftest skjer dette direkte på Universitetssykehus, – i det beste faglige miljøet. Innen enkelte fagmiljøer kan det være flere obligatoriske kompetansekrav som må gjennomføres individuelt og dokumenteres. Dette gjelder spesielt på intensiv-, anestesi og offshoretjenester.

Helsespesialisten fokuserer på spesialistsykepleiere, anestesi- intensiv og operasjonssykepleiere til private og offentlige sykehus og privatklinikker, samt oppdrag innen offshore på norsk- og internasjonalt sokkel. Fagfeltet er bredt og volumet av pasienter er stort. Generelt stiller Helsespesialisten krav om kontinuerlig personlig fagutvikling og ser på kompetanse og kvalifikasjoner som en pågående prosess som alltid må vedlikeholdes og utvikles.

Helsespesialisten har store ambisjoner, og vil gjøre deg best mulig forberedt på hva du kan forvente av å jobbe for oss. Vi vil gi deg all informasjon bl.a gjennom vår vikarhåndbok og styringsdokumenter for kvalitet og sikkerhet. Alle vikarer er forpliktet til å være lojale mot våre kvalitetssystemer som setter fokus på pasientsikkerhet, og bidrar til at vi unngår skader og ulykker.

Sammen skal vi sikre at våre kunder og de pasienter vi ansvarer for alltid føler seg ivaretatt og i trygge hender.

Del