Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 35 11 15 40
Helsespesialisten > Vikar > AMU og verneombud

AMU OG VERNEOMBUD

Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. (jf. arbeidsmiljøloven § 3-1).

Verneombudet er arbeidstakernes representant i HMS-spørsmål og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven § 1-8 defineres en arbeidstaker som enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.

Helsespesialisten har store ambisjoner, og vil gjøre deg best mulig forberedt på hva du kan forvente av å jobbe for oss. Vi vil gi deg all informasjon bl.a gjennom vår vikarhåndbok og styringsdokumenter for kvalitet og sikkerhet. Alle vikarer er forpliktet til å være lojale mot våre kvalitetssystemer som setter fokus på pasientsikkerhet, og bidrar til at vi unngår skader og ulykker.

Helsespesialisten har et eget Arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Arbeidsmiljøutvalget består av representanter både fra ledelsen og de ansatte. Hovedverneombud er Kjetil Gullen Thommassen. Verneombudets oppgaver er blant annet å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet har både plikter og rettigheter i vernearbeidet, men ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

Del