Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 35 11 15 40
Helsespesialisten > Vikar > Arbeidstid

ARBEIDSTID

Arbeidstid vil være i henhold til oppdragsgivers arbeidsplan/turnus – se vaktbekreftelsen for mer informasjon. Både Helsespesialisten og oppdragsgiver har ansvar for å tilse at planleggingen av arbeidstiden er i henhold til arbeidsmiljøloven.

Helsespesialisten er din arbeidsgiver. Vårt motto: i trygge hender forplikter, noe som gjør at vi stiller krav til våre vikarer. Oppleves noe som problematisk eller vanskelig skal dette, uten unntak, tas opp med Helsespesialisten og ikke med oppdragsgiver.

Helsespesialisten har store ambisjoner, og vil gjøre deg best mulig forberedt på hva du kan forvente av å jobbe for oss. Vi vil gi deg all informasjon bl.a gjennom vår vikarhåndbok og styringsdokumenter for kvalitet og sikkerhet. Alle vikarer er forpliktet til å være lojale mot våre kvalitetssystemer som setter fokus på pasientsikkerhet, og bidrar til at vi unngår skader og ulykker.

Sammen skal vi sikre at våre kunder og de pasienter vi ansvarer for alltid føler seg ivaretatt og i trygge hender.

Del