Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 35 11 15 40
Helsespesialisten > Vikar > Lønn og skatt

LØNN OG SKATT

Kontonummer/Skatt/timelister/lønn
Helsespesialisten fokuserer på spesialistsykepleiere, anestesi- intensiv og operasjonssykepleiere til private og offentlige sykehus og klinikker, samt oppdrag innen offshore på norsk- og internasjonalt sokkel. Fagfeltet er bredt og volumet av pasienter er stort.

Vi fokuserer på kvalitet og pasientsikkerhet vil vi gi våre ansatte og medarbeidere en arbeidshverdag som preges av yrkesstolthet og arbeidsglede som smitter over på både annet personale og pasienter. En opplagt sykepleier er en trygg sykepleier! Våre kolleger, kunder og pasienter fortjener det beste vi kan gi å være i trygge hender!

TIMELISTER OG LØNN
Som ansatt i Helsespesialisten lønnes du av oss. Vi følger de retningslinjer som gjelder for en arbeidsgiver, og er meget nøye med å følge lover, avtaler og etiske normer som finnes innen helse og omsorg, samt arbeidsretten. Vi forventer selvfølgelig at våre vikarer gjør det samme.

Helsespesialisten overvåker kontinuerlig markedet for å være den ledende aktøren på lønn! Utover alle timesatsene kommer gode kvelds/natt og lørdag/søndags tillegg som ligger godt over ordinær tariff. Overtid og merarbeid lønnes selvsagt etter til enhver tid gjeldende regler for dette, og vi tilbyr rådgivning og veiledning når det er behov for det.

Alle lønnsmottagere mottar selvsagt også feriepenger utover ordinær lønn, og forsikringer i samsvar med lovregulerte krav. Fast ansatte mottar også tilbud om privat helseforsikring gjennom Vertikal helse.

Lønn beregnes på grunnlag av timene du innrapporterer. Vi har lønnskjøring to ganger hver måned. Timelister som er levert innen den 25., utbetales den 20. i påfølgende måned. Timelister som er levert innen den 10. utbetales den 5. i påfølgende måned.

Timelistene leveres elektronisk via en egen link som sendes til din e-postadresse. Du må fylle ut timelisten korrekt før vi kan utbetale lønn. Nattevakter skal alltid legges inn på den dagen de begynner og på en linje. Slik skal linjen se ut: 22.30-07.30 (ikke del opp)

Har du jobbet en dobbelvakt så skal dette også legges inn på en linje. Går det for eksempel 1 time mellom vaktene så legger du den inn der det står pause. Har du fri en dag så velger du å avbooke – da forsvinner dagen. Vi henviser til Vikarhåndboken for ytterligere informasjon, eller til Helsejuristen.

SKATT
Når du er på plass i Norge oppsøker du det lokale skattekontoret og ber om skattekort. Ta med pass og arbeidsavtalen din. Finn nærmeste skattekontor her. Viktig! Når du jobber i Norge for første gang trenger du et ID-nummer for å søke om skattekort. Det må foretas en såkalt ID-kontroll. Her finner du hvilke skattekontor som foretar en slik ID-kontroll.

Når du søker om skattekort skal vår kontaktinformasjon oppgis, samt din bostedsadresse. Dette får du opplysninger om i forbindelse med din arbeidsavtale. Dersom du flytter må du huske å melde fra til den norske skatteetaten. Dette er for at du skal kunne motta selvangivelse.

Det enkleste er å skaffe seg et norsk kontonummer (F.eks Handelsbanken eller Skandiabanken)

Du kan også bruke ditt svenske/danske iban-kontonummer. Dette finner du på din nettbank eller ved å kontakte din bank. Når du oppgir ditt iban-kontonummer, – husk også å gi oss din swift-kode (kode for identifisering av bank). Merk! Lønnen kan bli noen dager forsinket ved bruk av ikke-norsk kontonummer.

Helsespesialisten oppfordrer deg til å ta kontakt om du har utfordringer, eller er i tvil om noe. Vi hjelper deg gjerne! Husk også at vår Helsejurist finnes til for deg.

Del