Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 35 11 15 40
Helsespesialisten > Vikar > Politiattest

POLITIATTEST - ET KRAV TIL ALLE VIKARER

Vårt motto – i trygge hender forplikter. Helsespesialisten leverer spesialistutdannede intensiv- anestesi- og operasjonssykepleiere til offentlig og privat sektor, norsk og internasjonal sokkel offshore, private omsorgstjenester, boliger for psykisk utviklingshemmede og barnevernstjenester m.m.

Alle vikarer må ha gyldig politiattest (utdrag fra brottsregistrert) før de får oppdrag fra oss. Attesten må være av nyere dato.

Politiet.no
En politiattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner. Politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag. Les mer og bestill politiatest her.

Polisen.se
Belastningsregistret – begär utdrag. Enligt lag ansvarar Rikspolisstyrelsen för belastningsregistret och misstankeregistret. Som privatperson har du rätt att enbart begära utdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller alltså inte. Den normala handläggningstiden är cirka två veckor. Det kan ta längre tid om det är många som begär utdrag och om blanketten är ofullständigt eller otydligt ifylld. Läs mer.

Politi.dk
Dansk politiattest kan bestilles her.

Del