Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 35 11 15 40
Helsespesialisten > Vikar > Reiseutgifter ved vikaroppdrag

REISEUTGIFTER VED VIKAROPPDRAG

Helsespesialisten vil at du skal være i trygge hender. Flyreiser bestilles normalt av din kontaktperson hos oss, fra ditt hjemsted til oppdragssted, tur/retur. Vi dekker rimeligste alternativ for reise fra første kollektive knutepunkt. Er oppdraget så nært ditt hjemsted at du kan reise med tog eller buss bestilles det normalt av deg som vikar. Vi forutsetter at du bestiller rimeligste reisealternativ, og kan selvfølgelig være behjelpelig med bestilling også av buss- og togbilletter.

Når du som vikar bestiller reisene selv, vil beløpet blir refundert ved første lønn forutsatt at originalkvitteringer blir sendt inn med timelister. Se vår vikarhåndbok for ytterligere informasjon.

Reiseregning skal sendes inn umiddelbart etter at oppdraget er avsluttet og senest innen en måned. Er ikke reiseregning innlevert senest en måned etter at arbeidet er utført, vil vikarens krav på dekkede reiseutgifter ansees som bortfalt.

For at refusjon av reiseutgifter skal kunne utbetales på lønnen den 1. i måneden, må nødvendig dokumentasjon være Helsespesialisten i hende senest innen den 20. i måneden før. Ved behov forskutteres utlegg etter avtale.

Helsespesialisten dekker normalt ikke reiser utenfor Skandinavia, eller lokal transport mellom oppdragssted og vikarbolig. Dette er vikarens eget ansvar. Bruk av taxi skal alltid godkjennes på forhånd.

Ved spørsmål henvender du deg til vår adminstrasjon på telefon +47 47 333 822
eller via mail vakt@helsespesialisten.no

Del