Mandag - Fredag - 8:00 - 18:00, Søndag - 8:00 - 13:00
+47 35 11 15 40
Helsespesialisten > Vikar > Sykdom/Pensjon/Forsikring

SYKDOM/PENSJON/FORSIKRING

Helsespesialisten utbetaler sykepenger i henhold til Lov om folketrygd. Detaljer finner du også beskrevet i dokumentet “Vikarhåndbok”. Ved eventuell sykdom skal du som arbeidstaker melde fra til Helsespesialisten og oppdragsgiver så snart som mulig. Sykemelding og/eller egenmelding skal sendes administrasjonen første fraværsdag.

For å kunne levere sykemelding fra lege må du ha vært ansatt i minimum 4 uker og ikke hatt et lengre opphold mellom oppdrag enn 14 dager. Alle som har jobbet minimum 16 uker og ikke har hatt opphold på mer enn 14 dager mellom oppdrag, har rett til å bruke egenmelding.

Arbeidstakere som er fast ansatt i mer enn 20% stilling hos Helsespesialisten inngår i vår pensjonsordning. Arbeidstagere som arbeider 100% stilling får i tillegg tilbud om privat helseforsikring (behandlingsgaranti).

Som arbeidsgiver er vi ansvarlig for at du som vikar er dekket av yrkesskadeforsikring under oppdrag gjennom ossn. Vi anbefaler også at den enkelte vikar tegner en tilleggsforsikring (reiseforsikring) som gjelder uforutsette hendelser på reise mellom arbeidssted og oppdragsbolig.

Har du spørsmål får du gjerne kontakte administrasjonen, eller Helsejuristen.

Del